Indelingen er opdelt efter "EUROPAS FUGLE" dog er der ændret lidt for at få det til at passe bedre.
   
Lommer til Flamingoer: Lommer, Lappedykker, Mallemukker, Skråper, Stormsvaler, Suler, Skarver, Pelikaner, Rørdrummer, Hejrer, Storke, Ibisser og Flamingoer

 

Andefugle: Svaner, Gæs, Ænder og Skalleslugere

 

Rovfugle: Falke, Høge, Våger, Ørne, Gribbe og Ugler

 

Hønsefugle til Trapper: Hønsefugle, Vandhøns, Traner og Trapper

 

Vadefugle: Vadefugle, Kjover, Måger, Terner og Alkefugle

 

Duer til Vendehalse: Duer, Gøge, Natravne, Isfugle, Biædere, Ellekrager, Hærfugle, Spætter, Vendehalse og Kragefugle

 

Lærker til. Drosler: Lærker, Svaler, Pibere, Vipstjerter, Gærdesmutter, Vandstære, Silkehaler, Jernspurve og Drosler

 

Sangere til Værlinger: Sangere, Fluesnappere, Mejser, Spætmejser, Murløbere, Piroler, Stære, Spurve, Finker og Værlinger